Loess Plateau Restoration Before And After

Fundacja Eko-Regeneracja

Foundation for Ecological Regeneration

Głównym celem Fundacji jest promocja i kreacja wiedzy oraz postaw służących regeneracji ekologicznej środowiska naturalnego jako środka wiodącego do odnowy różnorodności życia na poziomie lokalnym oraz globalnym oraz do odbudowy zdrowej relacji pomiędzy kulturą a przyrodą.

W szczególności Fundacja dedykuje się:

  1. Poszerzaniu i pogłębianiu wiedzy oraz świadomości społecznej związanej z potrzebą ochrony oraz regeneracji środowiska naturalnego.
  2. Inicjowaniu i wspieraniu działań edukacyjnych, badawczych oraz wydawniczych związanych z ochroną oraz regeneracją przyrody.
  3. Inspiracji oraz samodzielnemu tworzeniu konkretnych przykładów pokazujących skutki regeneracji ekologicznej, w Polsce oraz za granicą, szczególnie na terenach zdegradowanych pod względem ekologicznym.
  4. Przekonywaniu decydentów politycznych na szczeblu lokalnym, krajowym i europejskim do tworzenia prawa i przepisów wspierających ekologiczną regenerację przyrody
  5. Działaniu wspierającym wspólnoty i społeczności lokalne na drodze do regeneracji ekosystemów w ich bezpośrednim otoczeniu.
  6. Działaniom kulturalnym wspierającym promocję ekologicznej regeneracji.
  7. Działalność Fundacji nie ma na celu osiągania zysku.

Pierwsze spotkanie organizowane przez Fundację Eko-Regeneracja,
poświęcone było Agroleśnictwu – podejściu do ziemi, które łączy uprawę drzew i krzewów z uprawą bądź hodowlą zwierząt, na tym samym terenie. Specjalnym gościem spotkania było dr Robert Borek – naukowiec z Zakładu Biogospodarki i Analiz Systemowych w Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach, który jest również delegatem Polski w European Agroforestry Federation (EURAF) i założycielem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Agroleśnictwa.